sözleşme örneği

  1. ad@min

    Paylaşmalı mal ayrılığı sözleşme örneği

    PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI (T.M.K.md.244 ilâ 255) Eşler birlikte söz alarak, ../../. tarihinde evlendik. Aramızda paylaşmalı mal ayrılığı rejimini kabul ettik: 1- Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı üzerinde yönetim...
  2. ad@min

    edinilmiş mallara katılma sözleşme örneği

    EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA (T.M.K. 202/1, 218 ilâ 241, Türk M.K.nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk.K.nun 10/3.md.) Eşler birlikte söz alarak, (../../.) tarihinde evlendik. Evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aramızda edinilmiş mallara katılma...
Üst