Evlenmeden önce alınan mallar ölüm halinde nasıl paylaşılır

Evlenmeden önce edinilen mallarda eşin mirasçılığı!
Medeni Kanun gereğince eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıl oluyor. Peki, Evlenmeden önce edinilen mallarda eşin mirasçılığı nedir? Evlenmeden önce alınan mallar ölüm halinde nasıl paylaşılır?

Evlenmeden önce edinilen mallarda eşin mirasçılığı!
Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıl olup; Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebiliyor.

Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsıyor.

Medeni Kanun'da edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleri olarak nitelendiriliyor.

Bir eşin edinilmiş malları şu şekilde sıralanıyor:

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

4. Kişisel mallarının gelirleri,

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona ermiş sayılıyor.

Peki,
evlenmeden önce alınan mallar ölüm halinde nasıl paylaşılır?
Evlenmeden önce edinilen mallarda eşin mirasçılığı nedir?


Evlenmeden önce alınan mallar da mirasa konu oluyor. Bu nedenle vefattan önce boşanmanın gerçekleşmesi halinde, boşanılan eş mirasçı olmuyor; ancak boşanma söz konusu değil ise sağ kalan eş yasal olarak mirasçı oluyor.

Mirasta sağ kalan eş
MADDE 499.- Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

1. Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,

2. Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,

3. Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

yazan: Işıl Seren KESKİN
 
Üst