Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı nasıl olunur?

ad@min

Yönetici
Şehir
İstanbul
Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartları

Yabancıların evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma şartları 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanununun 16. maddesine göre düzenlenmiştir. Bir yabancının bir Türk vatandaşı ile evlenmesi durumu tek başına o yabancıya kendiliğinden Türk vatandaşı olma hakkı kazandırmaz.

İlgili kanun gereğince ikamet izni olan yabancı uyruklu şahsın eş üzerinden vatandaş olabilmesi için aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:
  1. Vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan yabancının en az 3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olması ve evliliğin devam ediyor olması;
  2. Eşlerin aile birliği içinde yer alması;
  3. Yabancının evlilik birliğine aykırı faaliyette bulunmaması;
  4. Yabancının kamu güvenliğini tehdit edecek bir halinin bulunmaması.
Bir Türk vatandaşı ile evlilik yapan yabancılar yukarıdaki şartların tamamını taşımaları durumunda ikamet ettikleri şehirdeki valiliğe giderek vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Fakat Türk vatandaşı olan eşin, vatandaşlık başvurusu yapılan tarih sonrasında vefat etmesi durumunda, yukarıdaki şartlarda yer alan “eşlerin aile birliği içinde yaşaması” şartı aranmaz. Türk vatandaşı hakkı kazanan yabancılar istedikleri zaman Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilirler.

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Durumu
Eğer yabancı eş geçici koruma kapsamındaki bir Suriyeli olup yukarıdaki şartları taşıyor olsa bile vatandaşlık için başvuru yapamaz. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanamazlar.

Boşanma Durumunda Türk Vatandaşlığı Biter mi?
Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olan bir kişi, herhangi bir sebepten dolayı Türk eşinden boşanmak isterse vatandaşlığı olduğu gibi devam eder. Evliliğinin sonlanması vatandaşlığını etkilemez. Bir Türk vatandaşının bir Suriyeli ile evlenmesi ona Türk vatandaşlığı kazandırmaz.

Türk Eş Vefat Ederse Yabancının Vatandaş Olma Hakkı Kaybolur mu?
Bir yabancı en az 3 yıl bir Türk ile evli kalmış olmak koşulu ile Türk vatandaşı olma hakkını kazanır. Bu hakkını kullanma inisiyatifi kendisine bırakılmıştır. İster bu hakkı elde ettiği gün Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir, isterse 10 yıl sonra evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma başvurusu yapabilir. Bir yabancı bu hakkını kullanmadan eşi vefat ederse yabancının Türk vatandaşı olma hakkı devam eder.

Yabancı Eş Türkiye’de İkamet Etmek Zorunda mı?
Yabancı eşin Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu yoktur. Evlilik Türkiye dışında istenilen bir yerde de sürdürülebilir ve 3 yılın dolması sonrasında Türk vatandaşlığı için başvuru yapılabilir.
 
Üst