Türkiye’den sınır dışı edilmiş yabancı uyrukluyla evlenebilir miyim?

ad@min

Yönetici
Şehir
İstanbul
Evet. Bunun için gerekli belgeler şunlardır:

Sözkonusu yabancı uyrukluyla evleneceğinizi, bunun için kendisini Türkiye'ye davet ettiğinizi, Türkiye'de iaşe ve ibate masraflarını karşılayacağınıza ilişkin noterde huzurunda hazırlanacak taahhütname (bu taahhütnamenin yabancı uyruklunun ülkesindeki Büyükelçiliğimize/Konsolosluğumuza fakslanması, aslının da evleneceğiniz kişiye gönderilmesi gerekmektedir.

Bu aşamadan sonra evleneceğiniz şahıs Büyükelçiliğimize vize başvurusunda bulunmalıdır. Sözkonusu kişi Türkiye'den sınırdışı edildiği için durumu Türkiye’deki ilgili makamlar tarafından araştırılacak, uygun görüldüğü takdirde kendisine vize verilecektir.

Yabancı uyruklu kişinin kendi ülke makamlarından alacağı onaylı Evlenme Ehliyet Belgesi

Yabancı uyruklu kişinin kendi ülke makamlarından alacağı Uluslararası Doğum Belgesi aslı (Formül A)

Konuyla ilgili olarak, ayrıca Türkiye’de evlenmeyi düşündüğünüz yerleşim yerindeki evlendirme memurluğuyla irtibata geçmeniz faydalı olacaktır.
 
Üst