Evlilik sözleşmesi nedir,evlilik sözleşmesi çeşitleri

  Evlilik sözleşmesi nedir

  Eşlerin evlenme öncesinde yada evlendikten sonra sahip oldukları veya olacakları malların mülkiyet ve yönetiminin karı kocadan hangisine ait olacağı, bu malları kimin kullanacağı, söz konusu mallardan ve bu malların gelirlerinden karı kocadan hangisinin, hangi oranda yararlanacağı, mallardan kaynaklanan sorunların hangi oranda kime ait olacağı ve evliliğin sona erdiği durumlarda malların nasıl paylaşılacağı gibi hususlar Medeni Kanunumuzda "mal rejimi sözleşmesi" diğer adı ile "evlilik sözleşmesi" denir

  Evlilik sözleşmesi kısaca tanımlamak gerekirse eşlerin yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılım rejiminden farklı bir rejime geçiş yapmaları anlamına gelmektedir.

  Evlenecek olan bireyler yasal mal rejimiyle evlilik süresince birbirlerinin sahip olacağı edinilmiş mallarında hak sahibi olurlar.. Sözleşmenin geçerliliği bakımından yasal rejimi kabul etmeyen bireyler talep etmeleri halinde mal ayrılığı, paylaşımlı mal ayrılığı veya mal ortaklığı rejimlerinden birini kabul edebilmektedirler.

  Yasal Mal Rejimi

  Yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılım rejimi olarak da tanımlanmakta ve evlendikten sonra çiftlerin elde ettikleri mal varlıklarının her iki eşin ortak malı sayılması prensibine dayanmaktadır. Kabaca tarif etmek gerekirse bu rejim evlilik akdi sona erdikten sonra her iki eş ya da doğrudan yasal mirasçılarına edinilmiş olan mallardan tüm borçların çıkmasıyla birlikte elde edilecek olan değerin yarısını talep edebilme hakkını sağlamaktadır.

  Eğer çiftler bu rejimden farklı bir rejime geçiş yapmak veya evliliklerini bu şekilde gerçekleştirmek istiyorlarsa Evlilik Sözleşmesi yaparak farklı bir mal rejimine geçiş yapmaları gerekmektedir. Örneğin evlilik sözleşmesi ile mal ayrılı rejimi kararlaştırılabilir. Bu durumda eşlerin evlilik süresince edinecekler mal varlıkları tıpkı evlenmeden önce olduğu gibi her bir eşin kendi kişisel mal varlığı olarak kabul edilecektir, evlilik sona erdikten sonra her hangi bir paylaşım söz konusu olmayacaktır.

  Edinilmiş Mal

  Türk Medeni Kanunu’nun 219. maddesinde belirtilen esaslara göre edinilmiş mal; bizzat bireyler tarafından karşılığı verilmek suretiyle elde edilmiş olan mal varlığı değerleri anlamına gelmektedir. İlgili kanunun maddesinde belirtildiği üzere edinilmiş mallar şunlardır;

  Eşlerin çalışmak suretiyle kazandığı edinimler

  Bireylerin sosyal güvenlik başta olmak üzere diğer yardım kuruluşları, personele yardım amacıyla kurulan sandık ve diğer birikim yapılabilen yerlere yapmış olduğu ödemeler

  Beklenmedik bir anda gerçekleşen iş gücü kaybına bağlı olarak verilen tazminatlar

  Şahısların sahip olduğu kişisel mal gelirleri

  Son olarak kişilerin sahip olduğu edinilmiş malların bizzat yerine geçen değerlerin hepsi

  Evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır?

  Çiftlerin talep etmeleri halinde mal rejimi sözleşmesi evlilik öncesinde veya sonrasında yapılabilir. Ayrıca nikah töreninin yapıldığı gün merasimi gerçekleştirecek olan nikah memuruna sunulacak olan yazılı bir beyanla da yapılabilmektedir.

  Evlilik sözleşmesi nerede yapılır?

  Çiftler evlilik sözleşmelerini talep etmeleri halinde aile avukatları, boşanma avukatları veya bulundukları il ve ilçe merkezlerinde görevli olan noterler aracılığıyla yapabilirler

   

  Benzer konular...

  Gentleman
   • Beğen
  • Gentleman
  • Hukuk
  • 5
  • 236
  mesaj
  5
  okunma
  236
  Berkayyy
  Berkayyy
  ad@min
  mesaj
  1
  okunma
  703
  Zwikker
  Z
  ad@min
  • ad@min
  • Hukuk
  • 0
  • 852
  mesaj
  0
  okunma
  852
  ad@min
  ad@min
  ad@min
  mesaj
  2
  okunma
  1K
  M
  YalnizAdam
  mesaj
  7
  okunma
  300
  Gentleman
  Gentleman
  Üst