Hayata kast ve Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma dilekçe örneği

ad@min

ad@min

Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Erkek
Şehir
İstanbul
Hayata kast , Pek kötü veya Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği, hayata kast nedeniyle boşanma yargıtay kararı , hayata kast nedir , onur kırıcı sözler nelerdir , onur kırıcı davranış ne demek , onur kırıcı davranış boşanma yargıtay kararı , aşağılayıcı onur kırıcı söz yada davranış , hayata kast nedeniyle boşanma davası dilekçesi

…………………. AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİNE


DAVACI : ………………………………….. (TC. NO: …………………. )
ADRESİ : …………………………………..

DAVALI : …………………………………..
ADRESİ : …………………………………..

KONU :Cana kast, pek fena muamele sebebiyle boşanma talebimden ibarettir.

AÇIKLAMA :

1- Davalı eşimle ….. sene önce evlendik. Bu evlilikten olma …… doğumlu ………… isimli bir kızımız ve ………… doğumlu ………….. isimli bir oğlumuz vardır. (Delil-1: Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği)
2- Davalı eşim, evlendiğimiz günden beri evliliğin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmemekte; bu da yetmiyormuş gibi, beni sık sık dövmektedir. (Delil-2: Karakol Tutanağı)
3- Geçen ay içinde bir gün, ortada hiçbir sebep yok iken; “namussuz karı, senden bıktım, seni öldüreceğim” diyerek üzerime yürüdü ve masadan aldığı ekmek bıçağını kalçama sapladı. Bu sırada gürültümüzü duyan komşular gelip, beni kurtardılar ve hastaneye götürdüler. Hastaneden …… günlük rapor aldım. (Delil-3: Hastane Raporu)
4- Davalı eşimi karakola şikâyet ettim. Olay Cumhuriyet Başsavcılığına da intikal etti.
5- Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler karşısında; davalı eşimle olan müşterek hayatımız çekilmez hale geldiğinden, bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. m.162 ve ilgili maddeler.
SÜBUT SEBEPLERİ : Nüfus kaydı, doktor raporu, şahitler, Cumhuriyet Başsavcılığının …../ …… E. Sayılı dosyası ve diğer kanuni deliller.
CEVAP SÜRESİ : 10 gün
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler karşısında yargılama yapılarak;
1- Boşanmamıza,
2- Müşterek çocuğumuz ………'ın Velayetinin tarafıma verilmesine,
3- Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla dilerim. …../…./2013

Davacı
(Ad, Soyad, İmza)

DELİLLER :
Ek-1) Vukuatlı Nüfus Kaydı
Ek-2) Karakol Tutanağı
Ek-3) Hastane Raporu

Dilekçe örnektir. Kesin sonuç vermemesi halinde sorumluluğumuz yoktur.

 
Üst