Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası için dilekçe örneği

  • Başlatan ad@min
  • Başlangıç tarihi
  • mesaj 0
  • okunma 535
ad@min

ad@min

Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Erkek
Şehir
İstanbul
Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası için örnek dilekçe:, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle manevi tazminat , haysiyetsiz hayat sürme tck , yargıtay dan evlilikte haysiyetsiz hayat surme kriteri , iffetsiz yaşam nedir , suç işleme nedeniyle boşanma yargıtay kararı , tmk 163 , boşanma sebepleri


………. AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE


DAVACI : ………………………….. (TC. NO: …………………. )
ADRESİ : …………………………..

DAVALI : …………………………..
ADRESİ : …………………………..

KONU : Haysiyetsizlik sebebiyle boşanma talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı eşimle...yıl önce evlendik. Bu evlilikten olma çocuğumuz yoktur.
2- Eşim, evlendiğimiz günden beri beni dinlememekte ve her gün arkadaşlarının evine gidip, kumar oynamaktadır. Bu konudaki uyarılarım hiç bir sonuç vermemiştir.
3- Bazı akşamlar eve geç gelmektir. Üstelik davranışlarından sarhoş olduğu da belli olmaktadır. Onun bu hayatı, beni maddi ve manevi yıkmıştır. Bundan böyle, müşterek hayatımızı devam ettirmek imkânı olmadığı için bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. m. 163 ve sair Hukuki mevzuat
SÜBUT SEBEPLERİ : Nüfus kaydı, tanık beyanları ve diğer kanıtlar.
CEVAP SÜRESİ : 10 gün
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler karşısında;
1- Boşanmamıza,
2- Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim. …../…./2013
Davacı
(Ad, Soyad, İmza)

NÜFUS KAYDI: ……………………………………..

 
Üst