Kadın sığınma evlerine yerleşmek için gerekli belgeler

Kadın sığınma evlerine yerleşebilmek için ne yapmalı?

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.Başvuruları ilgili meslek elamanı tarafından değerlendirildikten sonra Kadın Konuk evine yerleştirilirler. Kadın Konuk evinde kalma süresi 3 ay olarak belirlenmiştir.

GEREKLİ BELGELER

1-Dilekçe,
2-Nüfus Cüzdanı, Nüfus Kayıt Örneği,
3-Kadının bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığı bulunmadığı,ruh sağlığının yerinde olduğu, alkolik ve uyuşturucu madde bağımlısı olmadığına dair sağlık raporu,
4-Kadın,çocuklarıyla müracaatta bulunduysa çocukların nüfus cüzdanı,
5-Kadın evliyse evlenme cüzdanı, boşandıysa boşanma belgeleri,
6-Kadın herhangi bir şiddete maruz kaldıysa polis tutanağı.

NOT: Belirtilen kötü koşullara maruz kalmış kadınlar, varsa çocuklarıyla birlikte, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü`ne şahsen müracat edebilmektedirler.
 

Benzer konular...

ad@min
mesaj
0
okunma
2K
ad@min
ad@min
ad@min
mesaj
0
okunma
1K
ad@min
ad@min
ad@min
mesaj
2
okunma
2K
ad@min
ad@min
Üst