Mal rejimi sözleşmesi ne zaman yapılır?

  • Başlatan ad@min
  • Başlangıç tarihi
  • mesaj 0
  • okunma 477
ad@min

ad@min

Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Erkek
Şehir
İstanbul
Mal rejimi sözleşmesi ne zaman yapılır?
Eşler, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.
Peki, sözleşme nasıl imzalanır?

Mal rejimi sözleşmesinin şart ve sınırları Medeni Kanun'da açıklanıyor. Kanun gereğince eşler, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

Küçükler ile kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar.

Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler.

Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur. Peki, mal rejimi sözleşmesi ne zaman yapılır?

Mal rejimi sözleşmesi, evliyken yapılabileceği gibi, evlenmeden önce de yapılabiliyor.

Mal ayrılığı sözleşmesi örneği;

(T.M.K.md.242, 243, 245, 246 ve 248)

Eşler birlikte söz olarak, ../../. tarihinde evlendik. Aramızda mal ayrılığı rejimini kabul ettik:

1- Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.

2- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.

3- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle sorumlu olacaktır.

4- Mal rejiminin sona ermesi hâlinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir, diye sözlerini bitirdiler.


Not:
DİKKAT Sözleşmenin tescil ve ilânına ilişkin hükümler kaldırıldığından, bu işlemler yapılmayacaktır.
- İşleme ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması gerekir.
 
Üst