Yabancı uyrukluyla yabancı ülkede yapılan evliliğin Türkiye’de tescil edilmesi için gerekli işlem ve belgeler nelerdir?

ad@min

ad@min

Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Erkek
Şehir
İstanbul
Sözkonusu evliliğin Türkiye’de tescil edilebilmesi için nikahın yapıldığı ülkedeki Türk Konsolosluğuna evlilik bildiriminde bulunulması gerekmektedir. Gerekli belgeler şunlardır:

Yabancı uyruklu eşin uluslararası doğum belgesi

Uluslararası evlenme belgesinin aslı

Eşlerin nüfus cüzdanlarının asılları,

Yeni Nüfus Cüzdanında kullanılmak üzere, son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli fotoğraf. (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir. Başörtülü fotoğraflar Evlenme Yönetmeliği uyarınca alın ve çene açıkta olmak şartıyla kabul edilmektedir.) - Sağlık Raporu: Türkiye’deki bir sağlık kurumundan alınabilir.
 
Üst