• Merhaba! Ziyaretçi Hoşgeldin!
    Ne yani, anlaşarak mı evleneceğiz, diyebilirsin... Anlaşmadan, beğenmeden evlenmek mümkün mü? Tabi ki birbirinizi tanıyacak, beğenecek ve anlaştığınıza emin olduktan sonra evlilik kararı vereceksiniz... İlk adımı Buradan Üye Olarak siz atın. Belkide mutluluk size bir tık kadar yakın...

ad@min

Yönetici
Takipçiler
1
Kız Beğenme:
İlçemizde herkes birbirini çok iyi tanır.Evlilik yaşına gelen genç kız veya erkek, daha önce birbirini tanıdığından pek sıkıntı olmaz.Damat adayı, evliliğe karar verdiğinde, zaten aklında birisi vardır. Bu isteğini annesine anlatır. Oğlanın beğendiği kız önce düşünülür. Oğlan ve ailesi tarafından tasvip görürse, araştırma yapılır. Uygun bir lisanla sorulup araştırılır.

Dünürcü Gitme
Oğlan tarafı hangi ailenin kızına dünürcü gidecekse kız tarafına haber gönderir. Oğlan tarafı ailenin yaşlı ve söz sahibi insanlarıyla kız evine giderler.Usule uygun yenilip içildikten sonra ağzı laf yapan erkeklerden birisi konuyu kız ailesine usule uygun bir şekilde başlar. "Buraya gelmemizin nedeni, kızınız …….. 'nın oğlumuza Allah'ın emri peygamberin kavli ile Allah yazdıysa sizde anne ve baba olarak uygun görürseniz kızınızı oğlumuza isteriz" gibi uygun cümlelerle açıklar. Kız babası "Bir düşünelim kararlaştıralım.Allah yazdıysa olur, ne diyelim. Bize biraz zaman verin" der. Genelde ikinci gelişte söz kesilme adeti olduğundan bu töre uygulanır.

Yüzük Takma/Nişan Merasimi
Yüzük takmaya giden oğlan tarafı yine usule uygun olarak kızı ailesinden ister. Kız ailesi "Allah yazmışsa biz ne diyelim.Münasiptir," ifadesiyle kızlarını verdiklerini açıklar. Buna söz kesme denir. Kız başına yağlık bağlanır. İmamda dua okuyarak yüzükleri takar. Oğlan tarafı kıza ve kız tarafına aldığı altın ve hediyeleri taktim eder. Allah birbirine yakıştırsın, Allah mutlu eylesin temennileriyle tören bitirilir.Davetlilere yemek verilir. Nişan kız evinde yapılır. Tüm masraflar oğlan evi tarafından karşılanır.

Düğün
Kız oğlan tarafı düğün gününü birlikte kararlaştırırlar.Kız evinin vereceği listeye göre birlikte eşyalar alınır. Düğün sahibi düğün için davetiye bastırarak dağıtır.Çok yakın akrabalara "yol" adı verilen (elbiselik) gibi davetiye verilir.

Çeyiz Serme
Sergileme Kız tarafına sandık diye tanımladığımız el emeği göz nuru gelin çeyizleri serilir. Düğünden bir hafta önce bir oda sergiye uygun biçimde düzenlenir. Akrabalar ve komşular bu sergi açılışına yardımcı olur. Akraba ve komşular bu sergiyi gezerler.

Yas Alma Geleneği
Elmadağ İlçesinde düğün başlamadan yakın cenazesi olan ailelerden müsaade alınır. Cenaze sahipleri genelde meseleye olumlu bakarlar.

Bayrak Yemeği
Elmadağ İlçesinde düğünler Cuma günü Cuma namazından sonra başlanır. Cuma namazına takiben cemaat bayrak yemeğine davet edilir. İmamla birlikte cemaat yemeğe gelirler. Topluca hazırlanan yemek yenilip dualanır. Daha sonra bayrak asılır.Bayrak asıldıktan sonra düğün başlamış olur.

Kına Yakma

Kız Kınası:
Cumartesi akşamı yakılır. Oğlan evi önceden karılarak hazırlanan kınayı büyük bir tepsiye yerleştirir. Etrafı çerez, şeker, fındık, fıstık, ve mendil konularak iyice süslenir.Kına alayı davul zurna eşliğinde kız evine hareket eder. Kız kınası kadınlar tarafından icra edilir.Kına yakan damadın genelde damadın yakını olur. Gelinin sağ eline yakılır. Kız anası ve gelini ağlatmak için de yanık sesli bir kadın tarafından kına türküsü söylenir:

Erkek (Damat) Kınası Kız evinde bırakılan davul zurna bu seferde erkek kınasını yakmak için kız tarafı ile birlikte oğlan tarafına gelir.Kız evi için yapılan hazırlığı kız evi oğlan evi için yapar.Erkek kınası genelde bahçede yapılır.Delikanlılar toplanır kınayı yakacak kişi kısa bir konuşma yaparak kınayı damadın sağ eline yakıp mendile bağlar.Bu sırada sağdıç damadı toplu iğne batırmalardan korumak zorunda kalır,az sonra oyunlar oynanır.

Gelin Getirme
Ggelin getirme pazar günü yapılır.Uygun saatte düğün alayı hazırlanır. Davul zurna eşliğinde kız evine gidilir. Davul zurnada ezik havalar çalınırken gelin hazırlanır. Kız evde kalanlarla helalleşir ve ağıtlarla gelin baba evinden çıkartılır. Oğlan evine teslim edilir. Oğlan evine geldiğinde gelin arabadan inerken kaynana kayınbaba güreştirilir. Galibi genelde kaynana olur. Gelin arabadan inmeden önce arabanın kapısı açılmıyor gelin inmiyor denilir. Kayınbaba bu nükteyi yapan kişiye bahşiş verir. Gelin kızın da gönlünden ne geçiyorsa sembolik olarak bağışlanır. Damat beyin eşliğinde gelin yeni evine girer. Bu sırada damat bey cebindeki bozuk paraları etrafa atarak alkışlanır (elmadağ kaymakamlığı)
 

benzer konular


Üst Alt